Mam napisać artykuł z fragmentu biblii NT, a mianowicie z : Łk 9,28-32(z 28 i 32 włącznie)
Mają w nim być:
1.Własny tytuł (nie ten co jest w biblii)
2 Opis zdarzeń i miejsca. (Wiem, że miajsce to góra Tabor)
3.Sposób w jaki Bóg objawia swą chwałę.
Proszę o bardziej rozbudowaną pracę.
Z góry dziękuje.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T18:15:49+01:00
Jezus wcześnie rano oddalał się na czas modlitwy. Tym razem zabrał z sobą Piotra, Jana i Jakuba.
Wcześniej uczniowie Jezusa wrócili z miejscowości, do których wysłał ich Jezus. Niedawno widzieli nakarmienie pięciu tysięcy ludzi. Widzieli ludzi uzdrowionych i wskrzeszonych. Usłyszeli pierwszą zapowiedź śmierci Jezusa oraz zostali wezwani do naśladowania Go.
Teraz będą bogatsi o nowe doświadczenie - bezpośredniej obecności Boga w materialnym świecie. Duch Boży będzie doświadczony na sposób zmysłowy. Widzą i słyszą, odczuwają obecność Boga. To jest chwała Boża.
Jezus w chwale rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem o zbliżającej się śmierci, o zbliżającym się odkupieniu win całego grzesznego świata.
Piotr czuje się wyróżniony obecnością chwały Boga i chce to uczcić postawieniem namiotów, podobnych do tych stawianych na Święto Namiotów.
Piotr, który wcześniej wyznał - "Ty jesteś Mesjaszem", teraz słyszy głos z nieba: "To jest mój Syn, Wybrany. Słuchajcie Go".
Czy Piotr i pozostali uczniowie słuchają tylko Jezusa? A może słuchają jeszcze tradycji judaistycznej, krytycznych opinii na temat Jezusa ze strony religijnych przeciwników oraz ludzi rozczarowanych tym, że gdyby Jezus był Mesjaszem, to wyrwałby już królestwo Izraela z rąk Rzymian.

O tym co ich spotkało, trzej uczniowie nie powiedzieli pozostałym uczniom. Przed zmartwychwstaniem Jezusa ich opowiadanie przyjęliby z niedowierzaniem.
1 5 1