Przekształć bezokoliczniki z nawiasów w odpowiednie imiesłowy. Podaj ich pełne nazwy. Tam, gdzie to możliwe, podaj ich formy gramatyczne (określ liczbę, przypadek i rodzaj).

Antek urodził się w biednej, zacofanej wiejskiej rodzinie. Wczesne dzieciństwo spędził, (paść) ... świnie i (opiekować się) ... młodszą siostrą. Niezbyt dobrze spełniał swoje obowiązki gdyż, (przebywać) ... na pastwisku, wolał obserwować wiatrak (pracować) ... za Wisłą. Sam nauczył się strugać rzeźby z drewna. (wzorować się) ... na (nie odłączać) ... składnikach (otaczać) ... go świata: drabinach, studniach, chałupach. Matka (stwierdzić) ..., że niewielki ma z chłopca pożytek w gospodarstwie, postanowiła posłać syna do wiejskiej szkoły. (Znaleźć się) ... w szkole, chłopiec nie opanował nawet abecadła, gdyż nauczyciel (pobrać) ... od rodziców pieniądze za naukę, kazał dzieciom pracować we własnym gospodarstwie, nie (uczyć) ... ich w zamian właściwie niczego.

POMOCY!! Plisss.... trochę zrobiłam ale nie wszystko umiem... :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T18:26:33+01:00
Pasąc
opiekując się
przebywając
pracujacy
wzorując sie
nie odłącznych otaczającego
stwierdziwszy
zalazłwszy się
pobierając
ucząc
12 1 12