Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T21:04:07+01:00
KOŚCIÓŁ-przyjęło się uważać za kościół,zorganizowaną i zinstytucjonalizowaną organizację religii w odróżnieniu od sekty,charakteryzującej się osobistymi,bezpośrednimi więzami mięzy członkami.W tym sensie różne wyznania[zwł.chrześcijańskie]określają sobie jako kościół.Początkowo kościół [gr.eklezja]oznaczał poszczególne gminy chrześcijan,na oznaczenie wszystkich gmin ,termin ten zaczęto stosować w II-III wieku.Zgodnie z doktryną katolicką,kościół powstał z woli JEZUSA i został przez niego założony.Jest ''MISTYCZNYM CIAŁEM JEZUSA CHRYSTUSA'',trwałą obecnością skutecznego Słowa Bożego w świecie i stanowi nieodzowny warunek zbawienia.Zewnętrznie kościół jest społecznością o określonej strukturze i hierarchii[papierz-biskupi-kler-wierni].Rola kościoła w zbawieniu dusz związana jest z udzieleniem przezeń sakramentów np.chrztu,a on sam jest ''sakramentalną'' jednością znaku i rzeczywistości.Stwierdzenie św.Cypriana''EXTRA ECCLESIAM NULLA SALUS''[poza kościołem nie ma zbawienia].Współczesna teologia interpretuje zgodnie z powszechną wolązbawczą BOGA,nie zaprzeczając możliwości zbawienia wszystkich.Sformułwania dotyczące kościołazawarte w encyklice Piusa xII[MYSTICI CORPORIS CHRISTI]1943 zostały uzupełnione przez Konstytucję[LUMEN GENTIUM II]Soboru Watykańskiego,która wskazała na kościół,jako miejsce,w którym dzieło Odkupienia Chrystusa staje się skuteczne,jest on ''w Chrystusie niejako sakramentem,czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego''.Podkreśla się,że kościół,choć jest dziełem BOŻYM ,nie osiąnął jeszcze stadium doskonałści.Gwarantem jedności kościoła ,jako LUDU BOŻEGO jest papierz;Biskup rzymski ,jako następca PIOTRA ,jesttrwałym i widzialnym żódłem i fundamentem jedności,zarówno biskupów,jak i rzeszy wiernych''.