Witam!
Muszę rozwiązać zadania na poniedziałek. Proszę o pomoc.
1.Dla jakich wartości parametru a proste będą wykresami funkcji o równaniach:
y=(-2a+5)x+3 i y=1,5x-1 są równoległe?
2. Dane są funkcje:f(x)= 1/2x+3 i g(x)=-2x-2
a) dla jakich x obie funkcje mają tę samą wartość? Oblicz tę wartość.
b) Oblicz miejsca zerowe obu funkcji.
3. Dana jest funkcja f(x)= ax+b. Oblicz f(9) wiedząc,że:
a) f(1) = 1/2 i f(2)=1

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-11T12:48:44+02:00
1)proste sa rownolegle gdy wspolczynnik a jest rowny
czyli -2a+5=1,5
-2a=1,5-5
-2a=-3,5 /;(-2)
a=1,75

2) a)½x+3=-2x-2
½x+2x=-2-3
2½x=-5 /:(2½)
x=-2

b)½x+3=0
½x=-3 /*2
x=-6

-2x-2=0
-2x=2 /:(-2)
x=1

1 5 1