Odpowiedzi

2009-11-16T18:29:16+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T18:36:39+01:00
Zad.1
P=9π
r=9
P=(πr²α):360°
(π81α):360°=9π
0,225α=9
α=40°
Ł=(πrα):180°=(π*9*40°):180°=2π
Zad.2
1/3*360°=120°
zatem odp A
Zad.3
a)P=(πr²α):360°
P=(π18²12°):360°
P=16,2π

b)P=(πr²α):360°
P=(π15²18°):360°
P=11,25π

c)P=(πr²α):360°
P=(π20²10°):360°
P=11,(1)π

d)P=(πr²α):360°
P=(π14²20°):360°
P=10,(8)π
Największy kawałek to A
2009-11-16T18:39:21+01:00
1) P = 9π
r = 9
l = 2πr = 18π
18π/6 = 3π
Odp.D
2) 360/3 = 120
Odp.A
3)a) P =πr² = 324π
Pk = 324π/(360/12)= 10,8π
b) P = 225π
Pk = 225π/(360/18)= 11,25π
c) P = 400π
Pk = 400π/(360/10)= 11,(1)π
d) P = 196π
Pk = 196π/(360/20)≈ 10,9π
Odp. B