1.) Wartość liczbowa wyrażenia 2a(6a² - 3a + 2) - 4 (3a³ - 2a² + a + 4) dla wyrażenia a = - 3 wynosi

2.) JEśli do średniej arytmetycznej liczb 7 i b dodamy kwadrat liczby a otrzymamy:

3.) Wyrażenie 18x³yz - 30x²yz + 6z²6 nie jest równe wyrazeniu:
a) 3xy(6x²z - 10xz + 2x_
b) 18x²yz(x-1) + 6x²y(1-2z)
c) 6x²y(3x-5z)
d) 6x²y(1 + 2xz) - 6x²yz(5-x)

4.) Wśród podanych wyrażeń są takie, których wartość nie zależy od x, w którym wypadku ta wartość jest największa?

a) 5(x-2) - (x-3)x + (x-8)x
b)-2x(3-x)-(2x² - 6x + 3)
c) -6x(3x² - 1) - 3(2x+4) + 18x³
d) -(12x² + 3x - 5) + 3x(4x+1)-7

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T18:52:53+01:00
1.) Wartość liczbowa wyrażenia 2a(6a² - 3a + 2) - 4 (3a³ - 2a² + a + 4) dla wyrażenia a = - 3 wynosi
12a³-6a²+4a-12a³+8a²-4a-16 = 2a²-16
2*(-3)²-16 = 2*9-16=18-16=2

2.) JEśli do średniej arytmetycznej liczb 7 i b dodamy kwadrat liczby a otrzymamy:
(7-b)/2+a² = 3,5-0,5b+a²

3.) Wyrażenie 18x³yz - 30x²yz + 6z²6 nie jest równe wyrazeniu:
a) 3xy(6x²z - 10xz + 2x) = 18x³yz-10x²yz+6x²y
b) 18x²yz(x-1) + 6x²y(1-2z) = 18x³yz-18x²yz
c) 6x²y(3x-5z)=18x³y-30x²yz
d) 6x²y(1 + 2xz) - 6x²yz(5-x) = 6x²y+12x³yz-30x²yz+6x³yz = 18x³yz-30x²y+6x²y
Według moich obliczeń nie jest równa żadnemu z wyrażeń

4.Wśród podanych wyrażeń są takie, których wartość nie zależy od x, w którym wypadku ta wartość jest największa?
a) 5(x-2) - (x-3)x + (x-8)x = 5x-10-x²+3x+x²-8x = -10
b)-2x(3-x)-(2x² - 6x + 3) = -6x+2x²-2x²+6x-3 = -3
c) -6x(3x² - 1) - 3(2x+4) + 18x³=-18x³+6x-6x-12 = -18x³-12
d) -(12x² + 3x - 5) + 3x(4x+1)-7=-12x²-3x+5+12x²+3x-7 = -2

a,b, d - największa wartość w d
6 4 6