Zad. Opowiedz na pytania.
1. Które z miast i dzięki czemu było najzamożniejszym miastem Rzeczpospolitej w XVIw.?
2. Kto i w jakim celu i dlaczego rozbudował folwarki?
3. Jakie były korzyści przyniosło Polsce odzyskanie Pomorza Gdańskiego?
4. W jaki sposób szlachta uzyskała dominującą pozycje gospodarczą w Rzeczpospolitej?

1

Odpowiedzi

2009-11-16T18:34:54+01:00
1. Najzamożniejszym miastem Rzeczypospolitej był Gdańsk.
2. Była to szlachta i budowała ona folwarki by mieć więcej pieniędzy.
3. Wysyłanie zboża polskiego do odległych krajów oraz bogacenie się wszystkich stanów w Polsce.
4. Szlachta zdobyła swoją pozycję dzięki przywilejom nadawanym przez królów polskich.
3 4 3