Odpowiedzi

2009-03-18T14:05:44+01:00
Zalety:
Zniknie ryzyko kursowe
Dostęp do europejskiego rynku usług finansowych
Przejrzystość cen w ramach UE
Większa konkurencja na rynku a co za tym idzie spadek cen towarów i usług
Większa stabilność cen
Zmniejszenie ryzyka inflacyjnego gwarantowane przez EBC
Eliminacja kosztów transakcyjnych
Spadek stóp procentowych
Korzyści z emitowania waluty światowej


Wady:
Ryzyko wzrostu cen w okresie przeliczenia PLN na EUR
Ryzyko asymetrycznego szoku (w efekcie możliwy wzrost bezrobocia w Polsce)
Ograniczone długookresowe szanse rozwoju gospodarczego małego kraju (sztywność kursu walutowego i brak inflacyjnego otoczenia)