Wyobraź sobie,że masz przygotować notatkę prasową do gazety lokalnej gazety.Opisz w czterech zdaniach dowolną akcję społeczną zorganizowaną ostatnio w Twojej szkole lub miejscowości . Zastosuj jak najwięcej czasowników w stronie biernej oraz form zakończonych na -no,-to.

1

Odpowiedzi

2009-11-16T18:40:25+01:00
W mojej szkole nr...zorganizowano konkurs jęsyka polskiego.
Plakaty zostały rozwieszone przez starsze klasy.
Dla każdego uczestnika zrobiono emblemat z logo olimpiady.
Uczniowie zostali solidnie przygotowani przez nauczycieli.
3 3 3