Rozwiąż układ równań:

a) {6x-2y=9
{3x+y-4,5=0

b) {0,1x-0,2y=0,7
{-2x+4y=-14

c) {4a-7b=-19
{3a+2b=22

d) {dwie trzecie x + y-7=0
{jedna cała i jedna trzecia x +4y= siedem trzecich

e) {m+n pod tym kreska ułamkowa i potem =5
{3m+n kreska ułamkowa i pod nią 2 i potem =20-n trzecich

f) {5(x-3y)=-7(3y-x)
{-3(x+4)+2(3-5y)=0

2

Odpowiedzi

2009-11-16T18:54:19+01:00
F.)
5(x-3y)=-7(3y-x)
{-3(x+4)+2(3-5y)=0

5x -15y =-21y +7x
-3x -12 +6 -10y = 0

5x - 15y +21y -7x=0
-3x -10y = 12-6

-2x +6y = 0 *10/6
-3x -10y = 6

-3 i 1/3 x +10y = 0
-3x -10y =6

-6 i 1/3 x = 6

-19/3x = 6 /*(-3/19)
x =-18/19

-2 * (-18/19) = -6y
-6y = 36/19
y = - 6/19

x =-18/19, y=- 6/19
reszta w zalaczniku
2 3 2
2009-11-16T19:21:27+01:00
A) 6x-2y=9
2y=9 - 6x / 2
y= 4,5 - 3x
3x + y - 4,5 = 0
3x + 4,5 - 3x - 4,5 = 0
0 = 0
b) 0,1x - 0,2y = 0,7
0,1x= 0,7 + 0,2y / 0,1
x = 7 + 2y
-2x + 4y= -14
-2(7 +2y) + 4y= -14
-14 -4y + 4y= -14
-14 = -14
0 = 14 - 14
0 = 0
c) 4a - 7 b= -19
4a = 7b - 19 / 4
a = 1,75b - 4,75
3a+2b= 22
3(1,75b - 4,75) +2b= 22
5,25b - 14,25 + 2b= 22
7,25b = 22 + 14,25
7,25b = 36,25 / 7,25
b = 5
a = 1,75 * 5 - 4,75
a = 8,75 - 4,75
a = 4
d) dwie trzecie x + y -7 = 0
dwie trzecie x = - y + 7 / dwie trzecie
x = - trzy drugie y + 10,5
jedna cała i jedna trzecia x + 4y = siedem trzecich
cztery trzecie( - trzy drugie y + 10,5) + 4y = siedem trzecich
2 y + 14 = siedem trzecich
2 y = siedem trzecich - 14
2y = - 5 / 2
y = -2,5
x = - trzy drugie * -2,5 + 10,5
x = 3,75 + 10,5
x = 14,25
e)w pierwszym nie napisałeś co jest pod tą kreską ułamkową
3m + n
= 20 -n trzecich / * 6
2
9m + 3n = 120 - 2n
3n + 2n = 120 - 9m
5n = 120 - 9m / 5
n = 24 - jeden i cztery piąte m
f) 5(x- 3y) = - 7(3y - x)
5x - 15y = - 21y - 7x
5x + 7x = -21y + 15y
13x = 6y / 13
x = sześć trzynastych y
-3(x + 4) + 2(3 - 5y) = 0
-3x - 12 + 6 - 10y = 0
-3(sześć trzynastych y) - 12 + 6 - 10 y= 0
-osiemnaście trzynastych y - 10 y = 12 - 6
-jedenaście i pięć trzynastych y = 6 / jedenaście i pięć trzynastych
y = trzydzieści dziewięć siedemdziesiątych czwartych
x = sześć trzynastych y * trzydzieści dziewięć siedemdziesiątych czwartych
x = osiemnaście siedemdziesiątych czwartych


2 3 2