Zad 1
rozwiąż równanie II2x+4I+1I=5

Zad 2
Państwo Kowalscy przeznaczyli na remont mieszkania 9500zł. Koszt materiałów wyniusł 7050zł zaś ekipie remontowej zapłacili 2650zł. oblicz bład względny popełniony przy planowaniu kosztów

Zad 3
Rozwiąż
a) IxI=5
b) Ix-3I=5
c) IxI<7

Zad 4
Wypisz wszystkie elementy zbiorów: A-zbiór liczb nieparzystych mniejszych od 11. B- zbiór dzielników naturalnych liczby 12. Wyznacz sumę tych zbiorów.

3

Odpowiedzi

2009-11-16T19:30:01+01:00
Zad.4

A = {1,3,5,7,9}
B= (1,2,3,4,6,12}

A U B = {1,2,3,4,5,6,7,9,12}


zad.3

a) IxI=5

x= 5 lub x = -5

b.) Ix-3I=5

x = 8 lub x = -2

c.) IxI<7
x ∈ (-7;7)

zad.2
7050 + 2650 =9700
9700 - 9500 = 200 [zl]

200zł / 9500 zł = 0,02

odp: Błąd względny wynosi 0,02.

zad.1

||2x +4| +1 | =5

|2x +4| + 1 = 5 lub |2x +4| + 1 = -5
|2x +4| = 4 lub |2x +4| = -6 => x∈ zb.pustego
2x +4 = 4 lub 2x+4 = -4
2x = 0 lub 2x = -8
x=0 lub x = -4

odp: x=0 lub x=-4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T20:02:09+01:00
Zad 1
rozwiąż równanie II2x+4I+1I=5
I2x+4I+1=-5v I2x+4I+1=5
I2x+4I=-6 v I2x+4I=4
sprzeczne v I2x+4I=4

2x+4=-4 v 2x+4=4
2x=-8 v 2x=0
x=-4 v x=0
Zad 2
Państwo Kowalscy przeznaczyli na remont mieszkania 9500zł. Koszt materiałów wyniusł 7050zł zaś ekipie remontowej zapłacili 2650zł. oblicz bład względny popełniony przy planowaniu kosztów
7050 + 2650 =9700
δ=|a-a₀|:a
δ=|9500-9700|:9500=200:9500=0,02


odp: Błąd względny wynosi 0,02zł.
ale nie jestem pewna
Zad 3
Rozwiąż
a) IxI=5
x=-5 v x=5
b) Ix-3I=5
x-3=-5 v x-3=5
x=-2 v x=8
c) IxI<7
-7<x<7
x∈(-7,7)
Zad 4
Wypisz wszystkie elementy zbiorów: A-zbiór liczb nieparzystych mniejszych od 11. B- zbiór dzielników naturalnych liczby 12. Wyznacz sumę tych zbiorów.
A={1,3,5,7,9}
B={1,2,3,4,6,12}
AuB={1,2,3,4,5,6,7,9,12}
2009-11-17T00:37:48+01:00
Zad1
II2x+4I+1I=5
I2x+4I+1=-5 lub I2x+4I+1=5
I2x+4I=-6 lub I2x+4I=4
x należy do zb. pustego lub I2x+4I=4
czyli
2x+4=-4 lub 2x+4=4
2x=-8 lub 2x=0
x=-4 lub x=0

Zad2
7050+2650=9700
9700-9500=200zł
200zł:9500 zł=0,02
odp:0,02

Zad3
a) IxI=5
x=5 lub x=-5
b.) Ix-3I=5
x=8 lub x=-2
c.) IxI<7
x nal. do zb. (-7,7)

Zad4
A={1,3,5,7,9}
B={1,2,3,4,6,12}
A U B ={1,2,3,4,5,6,7,9,12}