1.Hania obeszła trawnik w kształcie koła, wykonując 30 kroków. Ustal, jaka jest średnica tego trawnika, jeśli średnica długości kroku Hani wynosi 0,6m.

2.Sznurek długości 12 m został rozcięty na dwa kawałki.Z każdego z kawałków utworzono okrąg. Oblicz sumę pól kół ograniczonych tymi okręgami, jeśli miały one długości..

a) 6m i 6m b) 8m i 4m c) 10m i 2m

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-16T18:39:50+01:00
Zad 2
6m to jest obwód koła

O - obwód
r - promień
pi - liczba PI = 3,14

O = 2*pi *r

P - pole
P = pi * r * r [inaczej pi * r^2]
r^2 - taki zapis oznacza r do kwadratu

Z obwodu wyznaczamy r
r = O / (2 * pi)

zad 1
1 krok - 0,6 m
30 kroków - L

L- długość okręgu (obwód)

L= 0,6×30=18m

II - 'pi' ≈3,14

L=IId
d- średnica

18=3,14×d
d=18÷3,14=5,73m

to r wstawiamy do wzoru na pole
P = pi * [O /(2 * pi)]^2
P = 3,14 * [6 / (2 * 3,14)]^2
P = 2,86

no to suma pól wynosi 2*2,86 = 5,73

P = pi *
1 5 1