Odpowiedzi

2009-11-16T18:42:11+01:00
A) (1/2000)*1000promili=0,5promila
b) 4l=4000ml
(5/4000)*1000promili=1,25promila
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T18:49:45+01:00
A) 1 zł z 2000 zł = 1/2000 * 100% = 1/2000 * 1000 ⁰/₀₀ = ½ ⁰/₀₀
b) 5 ml z 4 l = 5/4000 * 1000 ⁰/₀₀ = 1¼ ⁰/₀₀

Zad. 27
Obniżka od razu o 45 %, bo:
Przyjmijmy, że x = 100.
100 - 45 % * 100 = 100 - 45 = 55

100 - 20 % * 100 = 100 - 20 = 80
80 - 25 % * 80 = 80 - 20 = 60