Odpowiedzi

2009-11-16T18:50:06+01:00
Rozwiąż nieróność:
|x|< 3
-3<x<3
x∈(-3,3)
|x| > 5
x<-5 v x>5
x∈(-∞,-5)u (5,∞)
|x| ≥60
x≤-60 v x≥60
x∈(-∞,-60>u <60,∞)
|x| ≥1/10
x≤-1/10 v x≥1/10
x∈(-∞,-1/10>u <1/10,∞)
2009-11-16T18:53:48+01:00
|x|<3
x<3 oraz -x<3/*(-1)
x<3 oraz x>-3
x∈(-3;3)

|x|>5
x>5 oraz -x>5/*(-1)
x>5 oraz x<-5
x∈(-∞;-5)U(5;∞)

|x|≥60
x≥60 oraz -x≥60/*(-1)
x≥60 oraz x≤-60
x∈<-∞;-60>U<60;∞>

|x|≥0,1
x≥0,1 oraz -x≥0,1/*(-1)
x≥0,1 oraz x≤-0,1
x∈<-∞;-0,1>U<0,1;∞>
2009-11-16T19:05:17+01:00
|x|<3 wtedy i tylko wtedy gdy x<3 ∨-x<3
x<3 v x>-3
x∈(-3;3)
|x|>5 wtedy i tylko wtedy gdy x>5 v -x>5
x>5 v x<-5
x∈(-∞;-5) U (5;+∞)
|x|>_60 wtedy i tylko wtedy gdy x>_60 v -x>60
x>_60 v x<_-60
x∈(-∞;-60) U (60;+∞)
|x|>_ 1/10 wtedy i tylko wtedy gdy x>1/10 v x>-1/10
x>1/10 v x<-1/10
x∈(-∞;-1/10)U(1/10;+∞)