Obliczyć , :
liczbę o 30% większą od 10 .
liczbę o 20% większą od 5 .
liczbę o 25% większą od 16 .
liczbę o 50 % większą od 18 .
kwotę o 10% mniejszą od 50 zł .
kwotę o 5 % mniejszą od 40 zł .
kwotę 25% mniejszą od 12 zł .

3

Odpowiedzi

2009-11-16T18:46:29+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T18:48:29+01:00
Liczbę o 30% większą od 10 .
30/100 * 10 = 3
3 + 10 = 13

liczbę o 20% większą od 5 .
20/100 * 5 = 1
1 + 5 = 6

liczbę o 25% większą od 16 .
25/100 * 16= 4
4+16=20

liczbę o 50 % większą od 18 .
50/100 * 18 = 9
9+18=27

kwotę o 10% mniejszą od 50 zł .
10/100 * 50 = 5
50 - 5 = 45

kwotę o 5 % mniejszą od 40 zł .
5/100 * 40 = 2
40-2=38

kwotę 25% mniejszą od 12 zł .
25/100 * 12 = 3
12-3=9
2 5 2
2009-11-16T18:49:01+01:00
Liczbę o 30% większą od 10 - 10 + 0,3 * 10 = 13
liczbę o 20% większą od 5 - 5 + 0,2 * 5 = 6
liczbę o 25% większą od 16 - 16 + 0,25 * 16 = 20
liczbę o 50 % większą od 18 - 18 + 0,5 * 18 = 27
kwotę o 10% mniejszą od 50 zł - 50 - 0,1 * 50 = 45
kwotę o 5 % mniejszą od 40 zł - 40 - 0,05 * 40 = 38
kwotę 25% mniejszą od 12 zł . - 12 - 0,25 * 12 = 9
1 5 1