Uzupełnij zapisy słowne przebiegu reakcji wymiany.

chlorek cynku+_________=___________+chlorek sodu
tlenek ołowiu(||) +__________=_________+tlenek węgla(|V)
______________+siarczan baru=siarczek potasu+_________
tlenek wodoru+____________=tlenek magnezu+__________
węgiel+_________=żelazo+tlenek______

3

Odpowiedzi

2009-11-16T18:50:14+01:00

chlorek cynku+sód=cynk+chlorek sodu
tlenek ołowiu(||) +węgiel=ołów+tlenek węgla(|V)
potas+siarczan baru=siarczek potasu+bar
tlenek wodoru+magnez=tlenek magnezu+wodór
węgiel+tlenek żelaza=żelazo+tlenek węgla
1 5 1
2009-11-16T19:29:22+01:00
Chlorek cynku+wodorotlenek sodu=wodorotlenek cynku+chlorek sodu
tlenek ołowiu(||) +węgiel=ołów+tlenek węgla(|V)
chlorek potasu+siarczan baru=siarczek potasu+chlorek baru
tlenek wodoru+azotan(V) magnezu=tlenek magnezu+kwas azotowy (V)
węgiel+tlenek żelaza=żelazo+tlenek węgla
2009-11-16T21:08:36+01:00

chlorek cynku+sód = cynk+chlorek sodu
tlenek ołowiu(||) +węgiel =ołów +tlenek węgla(|V)
potas+siarczan baru=siarczek potasu+bar
tlenek wodoru+magnez = tlenek magnezu+ wodór
węgiel+tlenek żelaza =żelazo+tlenek węgla

1 5 1