Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T23:27:46+01:00
Upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego był splotem wielu okoliczności, wzajemnie się nakładających. A więc zarówno najazdy plemion barbarzyńskich, jak i kryzys gospodarczy, załamanie się struktur społecznych i politycznych, przemiana w sferze świadomości i kultury. Wydaje się że najtrafniej problem ujął Geza Alfoldy, dopatrując się generalnej przyczyny w powstaniu wyraźnej przepaści między instytucją państwa rzymskiego i symbolizującą go armią a szerokimi rzeszami ludności Imperium. Coraz powszechniej bowiem państwo zaczęło kojarzyć się z restrykcjami, obowiązkami, anarchią, samowolą soldateski, a przede wszystkim nie było w stanie zapewnić bezpieczeństwa własnym obywatelom. Doprowadziło to do tego, że ludność coraz częściej akceptowała państwa barbarzyńskie, powstałe na terytorium Cesarstwa Rzymskiego. jako rzeczywiste struktury państwowe, dające jej poczucie bezpieczeństwa i pewności.

Przyczyny zewnętrzne (łańcuch przycznowo-skutkowy):
najazdy barbarzyńców>>ruchy migracyjne>>państwa barbarzyńskie powstające na terenie Cesarstwa
Przyczyny wewnętrzne:
gospodarcze: wzrost podatków i inflacji.
społeczne : zmniejszenie się liczby niewolników i kryzys rolnictwa co poskutkowało początkiem kolomatu
polityczne wojny domowe, wzrost znaczenia armii, wodzowie jako uzurpatorzy
1 5 1