Błagam. docenie najlepsze rozwiązanie, tylko żeby to było zrozumiale! Plisss ;*

1.Mosiężnej kulce o masie 500g i temperaturze 25 stopni C dostarczono energię cieplną równią 155kJ. Jaka była temperatura końcowa kulki? Powinno wyjść 847 stopni C

2. Kawałek żelaza o masie 0,6 kg przy oziębieniu oddaje 300kJ ciepła. Jeżeli końcowa temperatura żelaza wyniosła -25 stopni C, to jaka była temperatura początkowa? Powinno wyjść 1081 stopni C

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-16T18:54:04+01:00
Zad.1
Q=mcΔt
Q=mc(t₂-t₁)
t₂=Q+mct₁/mc
t₂=155000J+0,5kg*377J/k*°C*25°C/0,5kg*377J/kg*°C≈847°C
zad.2
Q=mc(t₂-t₁)
t₁=Q-mct₂/mc
t₁=300000J-0,6kg*452J/kg*°C*25°C/0,6kg*452J/kg*°C≈1081°C