Odpowiedzi

2009-11-16T19:08:38+01:00
Przyrodnicze:
- ukształtowanie powierzchni
- warunki klimatyczne (nasłonecznienie, temperatura, długość okresu wegetacyjnego, opady atmosferyczne, wiatry)
- warunki glebowe (żyzność i urodzajność gleby)
- warunki wodne

Pozaprzyrodnicze (czynniki społeczno-ekonomiczne):
- zasoby pracy (ilość "rąk do pracy")
- ustrój rolny (własność ziemi i wielkość gospodarstwa)
- poziom kultury rolnej (decyduje o tym, czy jest to rolnictwo towarowe, decyduje o wydajności)
- polityka rolna państwa (finansowanie dopłat, ceny gwarantowane, system kredytów itp)
- uwarunkowania międzynarodowe (ceny na rynkach światowych, kursy walut, międzynarodowe umowy handlowe)
2 5 2
2009-11-16T20:09:56+01:00
Czynniki przyrodnicze są to takie czynniki związane z przyrodą np.
klimat, ziemia, powietrze
czynnikami poza przyrodniczymi nazywmy czynniki nie związane z przyrodą np.praca
1 5 1