Proszę napisać odpowiedź prawidłową a nie spamować

korzystając z tabeli 1.4 na stronie 38 podręcznika 'świat fizyki', cz.1, oblicz masy m1, m2,m3 i m4 następujących substancji: nafty, oliwy, wody (4*C), alkoholu etylowego . Przyjmij, że substancje te wypełniają szklankę o objętości 250 ml.
1 l - 1 dm3
Nafta - 810 kg/m3
Oliwa - 920 kg/m3
Woda 4*C- 1000 kg/m3
Alkohol etylowy- 790 kg /m3.

2. Wskaz , między którymi substancjami różnica mas jest największą, a między którymi najmniejszą. Zapisz szukane wielkości za pomocą symboli (m) oraz napisz odpowiedź.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T21:10:40+01:00
V = 250ml = 0,25dm³
1m³ = 1000dm³
m = d * v
d₁ = 810kg/m³ = 810g/dm³ - gęstość nafty
m₁ = 810g/dm³ * 0,25dm³ = 202,5g - masa nafty w szklance

d₂ = 920kg/m³ = 920g/dm³ - gęstość oliwy
m₂ = 920g/dm³ * 0,25dm³ = 230g - masa oliwy w szklance

d₃ = 1000kg/m³= 1000g/dm³ - gęstość wody
m₃ = 1000g/dm³ * 0,25dm³ = 250g - masa wody w szklance

d₄ = 790kg/m³ = 790g/dm³ - gęstość alkoholu etylowego
m₄ = 790g/dm³ * 0,25dm³ = 197,5g - masa alkoholu etylowego

2. Największa różnica mas występuje pomiędzy alkoholem etylowym a wodą:
Δm₁ = 250g - 197,5g = 52,5g

Najmniejsza różnica występuje pomiędzy alkoholem etylowym a naftą:
Δm₂ = 202,5g - 197,5g = 5g
18 4 18