CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM


Fragment dzieł Stanisława Grzepskiego:

Punkt jest, który nie może być rozdzielon na części. Linea jest, co się na punkty dzieli. Punkt jest, który nie ma żadnej długości, ania szerokości.Linea jest długość bez szerokości. Lineae proste aequidistantes są, które wszędy jednako od siebie idą;które też by nie wiem jak długo na prość wiódł i na tę i na drugą stronę, nigdy się nie znidą.
Kiedy linea prosta na druga prostą przyjdzie, obydwa kąty równe czyniąc, tak iż tylki będzie na jednej stronie jako na drugiej, tedy ty dwa kąty są proste.
A kiedy linea prosta na prostą przychodząc nierówne kąty czyni, tedy jeden będzie kończaty a drugi tępy.
Kończaty kąt jest mniejszy niż prosty a tępy wiekszy niz prosty ,a wszakże oba są równe dwiema prostema albowiem jak kolwiek linea prosta na prostej stanie, uczyni dwa katy albo proste, albo dwiema prostema równe.

Odpowiedz na ponizsze pytania:
-Jak w podręczniku Grzepskiego został określony punkt ?Jakie podano jego własności?
- Co określano w XVI wieku nazwę Lineae proste aequidistantes?
- Używając współczesnych pojęć sformułuj definicję kąta prostego analogiczną do tej sprzed ponad czterech wieków.
- Jaki kąt nazwano kątem kończatym, a jaki - tępym?


Krótko proszę.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T12:17:25+01:00
1)Punkt jest, który nie może być rozdzielony na części.Punkt jest, który nie ma żadnej długości, ani szerokości
2)Lineae proste aequidistantes są, które wszędy jednako od siebie idą;które też by nie wiem jak długo na pość wiódł i na tę i na drugą stronę, nigdy się nie znajdą
3) kąt prosty był wtedy gdy linea prosta na drugą prostą
4)kąt kończasty i tępy jest mniejszy niż prosty
1 5 1