PILNE!!!!

Największa liczba:
W jednym wierszu zapisanych jest 10 liczb całkowitych oddzielonych znakiem odstępu (spacją).

Wczytaj je i znajdź największą z nich, a następnie wypisz ją na standardowe wyjście.

Przykładowe dane:
1 3 2 8 10 23 9 2 67 4

Wynik:
67

korzystać tylko z podstawowych funkcji typu if else etc.

Zacząć tak:
#include <cstdio>
int main()
{

1

Odpowiedzi

2009-11-16T22:37:54+01:00
#include <cstdio>

int main()
{
int x, max;
scanf("%d", &max);
for(int i=1; i<10; i++)
{
scanf("%d", &x);
if(x>max) max=x;
}
printf("%d", max);
/*Tutaj możesz sobie wkleić coś co zatrzyma program, bo na Windowsie nie zdążysz zobaczyć wyniku (chyba że kompilujesz np. Codeblock'sem*/
return 0;
}