Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-16T19:07:59+01:00
Diakon jest to osoba, która przyjęła pierwszy stopień święceń kapłańskich, jakim jest diakonat .


a)podczas Mszy św.:
- czyta Ewangelię i może głosić homilię,
- posługuje przy ołtarzu
- udziela Komunii św., będąc jej zwyczajnym szafarzem;

b) poza Mszą św.:
- prowadzi nabożeństwa – również nabożeństwa eucharystyczne, podczas których dokonuje wystawienia Najświętszego Sakramentu i udziela błogosławieństw Najświętszym Sakramentem,
- udziela sakramentu chrztu św. - jest jego zwyczajnym szafarzem,
- może asystować przy zawieraniu związku małżeńskiego jako urzędowy świadek,
- zanosi Komunię św. chorym,
- przewodniczy obrzędowi pogrzebu.
107 2 107
2009-11-16T19:10:50+01:00
Jest to najniższy stopień w hierarchii kapłaństwa urzędowego.
Może on asystować kapłanowi i samodzielnie wykonywać niektóre ceremonie liturgiczne.
-udziela chrztu
-może asystować przy udzielaniu małrzeństwa
-może też przewodniczyć nabożeństwom i sakramentom
diakon nie może:
-przewodniczyć mszy świętej
-udzielać rozgrzeszenia
-namaszczać chorych

myślę że to ci pomoże:D

31 3 31
2009-11-16T19:18:23+01:00
Diakonat jest to najniższy z trzech stopni hierarchii kapłaństwa urzędowego. Diakon może asystować kapłanowi oraz samodzielne sprawować niektóre ceremonie liturgiczne. Może uroczyście udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu małżeństwa przez narzeczonych, przewodniczyć nabożeństwom (np. Gorzkie żale) i sakramentaliom (błogosławieństwa, poświęcenia oraz liturgia pogrzebu).

Podczas Mszy świętej diakon odczytuje Ewangelię i rozdziela wiernym Eucharystię. Może także, z upoważnienia celebransa, wygłosić homilię.

Diakon nie może przewodniczyć Mszy Świętej, udzielać rozgrzeszenia, czy też namaszczać chorych. Czynności te może wykonywać jedynie kapłan (prezbiter lub biskup).
22 4 22