Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T19:18:20+01:00
Powyższa pozycja Moses Finley’a jest świetna książka napisana z punktu widzenia historyka patrzącego na rozwój systemów politycznych świata antycznego w kategoriach Realpolitk. Wartość tej książki widoczna jest w analitycznym podejciu autora do tematu (porównuje on jednocześnie Ateny, Spartę oraz Rzym), jak tez w kwestii merytorycznej pozycji. Znaleźć tam można nie tylko szczegółowe omówienie mechanizmów rządowych, ale również dosyć szczegółowe omówienie wpływu wojen na formowanie się organizacji społecznych świata starożytnego. Z książki tej jasno wynika, iż demokracja ateńska, która współcześni tak gloryfikują, zrodziła się w dużej mierze na wskutek ekspansji Grecji.
2009-11-16T21:12:46+01:00
Dawno już intryguje wszystkich zjawisko zwane „cudem greckim”, jego geneza, istota i rozwój. Jak to się stało, że Ateny rozkwity jak żadne inne państwo okresu klasycznego? Dlaczego właśnie tam grecka idea polis znalazła najpełniejszy wyraz i najdoskonalszą realizację? Jak wytłumaczyć istotę demokracji starożytnej, u której kolebki walka o wolność i prawa szła ręka w rękę z rozwojem niewolnictwa? Książka niniejsza stara się znaleźć odpowiedź na te i podobne pytania, przedstawiając całą bogata problematykę antycznej Gracji w szerokim – choć syntetycznym – aspekcie politycznym, gospodarczym i kulturalnym.Przedmowa;

1. kim byli Grecy?
2. Ciemny Okres i poematy Homera:
- Podział historii greckiej na okresy;
3. Grecja archaiczna:
- Kolonizacja;
- Tyrani i prawodawcy;
- Społeczeństwo, religia, panhellenizm;
4. Klasyczna miasto-państwo:
- Wojna i imperium;
- Ateny;
- Sparta;
- Upadek polis;
5. Literatura:
- Poezja;
- Tragedia;
- Komedia;
- Proza;
6. Nauki przyrodnicze, filozofia i obyczaje:
- Nauki przyrodnicze;
- Filozofia i polityka;
- Rozpowszechnione postawy i obyczaje;
7. Sztuki plastyczne:
- Architektura i urbanistyka;
- Rzeźba;
- Malarstwo;
8. Okres hellenistyczny:
- Miasta greckie i monarchowie absolutni;
- Grecy i Rzymianie;