W jakich wydarzeniach zostajemy uzdolnieni przez Ducha Świętego do tego, aby lepiej rozumieć znaczenie Bożej obecności i Bożego działania w życiu człowieka?
zpomniałam dodać, że to musi byc w formie takiego krótkiego wypracowania
Na pół strony zwykłego zeszytu.

1

Odpowiedzi

2009-11-16T22:15:36+01:00
Podczas wniebowstąpienia Jezusa do Królestwa Niebieskiego oznajmił nam abyśmy trwali w wierze i się nie smucili ponieważ ześle nam pocieszyciela. Nim właśnie był Duch Święty.
Każdy z nas przyjmuje go do swojego serca podczas bierzmowania.
Pragniemy aby Duch Święty którego otrzymujemy umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.

Duch Święty objawa nas wioimi darami gdy tego porzebujemy.
Przykładem może być Ojciec Pio który otrzymał od Ducha Świętego możliwość doskonałego posługiwania się językiem niemieckim aby wyspowadać pewnego grzesznika.
Jak sam potem przyznał on sam nigdy wcześniej nie umiał niemieckiego.

Dary Ducha Świętego są dobrze nam znane:
1. Dar mądrości
2. Dar rozumu
3. Dar rady
4. Dar męstwa
5. Dar wiedzy (umiejętności)
6. Dar bojaźni Pańskiej
7. Dar pobożności

Tylko podążając drogą Chrystusa możemy osiągnąć życie wieczne i dary ducha świętego.
Nie da się jednoznacznie wyjaśnić człowiekowi obecności i działalości Boga.
Człowiek sam musi doświadczyć Chrystusa w swoim życiu.
Albowiem on jest Panem Nieba i Ziemi


4 4 4