1. Co to jest energia elektryczna ?
2. Co to jest energia stała ?
3. Co to jest energia zmienna ?
4. Co to jest opornik i do czego służą ?
5. Co to jest bezpiecznik i do czego służy ?
6. Co przewodzi prąd ?
7. Co to są izolatory ?
8. Co to jest stycznik i do czego służy ?
9. Co to jest dioda i do czego służy ?
10. Co to jest mikro wyłącznik ?

2

Odpowiedzi

2009-11-16T19:26:52+01:00
1.prądu elektrycznego to energia, jaką prąd elektryczny przekazuje odbiornikowi wykonującemu pracę
2.to taka która nie jest w ciągłym ruchu.
3.to taka która się zmienia np.z energii kinetycznej na energie potencjalną.
4. najprostszy element rezystancyjny
5.podstawowy element zabezpieczający urządzenie
6.-
7.substancja, materiał, w którym występuje niska koncentracja ładunków swobodnych w wyniku czego bardzo słabo przewodzony jest prąd elektryczny
8.elektryczny łącznik mechanizmowy
9.dwuzaciskowy elementem elektroniczny, który przewodzi prąd elektryczny w sposób niesymetryczny
10.
2009-11-16T19:54:40+01:00
1. energia układu ładunków elektrycznych - elektrodynamiczna, jeśli się one poruszają, lub elektrostatyczna, jeśli pozostają w spoczynku.
2. nie jest w ruchu
3. zmienia się. np. z kinetycznej na potencjalną
4. najprostszy element rezystancyjny, element bierny obwodu elektrycznego. Służy do ograniczenia prądu w nim płynącego.
5. podstawowy element zabezpieczający urządzenie, jego fragment lub użytkownika przed określonym czynnikiem zagrażającym. Służy do przerwania obwodu, jeśli prąd przekroczy dopuszczalną wartość.
6. metale, kable
7. Zadaniem izolatorów jest izolowanie przewodów m.in. linii elektroenergetycznych od siebie i od konstrukcji wsporczych.
8. elektryczny łącznik mechanizmowy, przestawiany w sposób inny niż ręczny, o tylko jednym położeniu spoczynkowym styków ruchomych, zdolny do załączania, wyłączania i przewodzenia prądu w normalnych warunkach pracy obwodu, a także przy przeciążeniach. Służy do łączenia mechanizmów
9.dwu zaciskowy elementem elektroniczny, który przewodzi prąd elektryczny w sposób niesymetryczny, to jest bardziej w jednym kierunku niż w przeciwnym. Służy do sygnalizowania komunikacji karty i świeci przy takiej komunikacji
10. miniaturowy wyłącznik krańcowy