Z prostokątnego arkusza kartonu o wymiarach 20x10 odcinamy w rogach cztery jednakowe kwadraty o boku x i składamy pudełko.
a) zapisz w postaci sumy algebraicznej wzór na objętość pudełka.
b) oblicz tę objętość dla
- x= 2
oraz
- x=4
c) Oblicz wartość otrzymanej sumy algebraicznej dla x=5. Zinterpretuj wynik.

PROSZĘ O NAPISANIE WSZTKICH OBLICZEŃ, ZEBY NIE BYŁO, ŻE JEST Z ODPOWIDZI Z TYŁU. PROSZĘ O SZYBKIE ROZWIĄZANIE! PZDR.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T19:33:28+01:00
Pudełko ma wymiary:
długość---20-2x(z jednej i z drugiej strony wycięto kwadraty o boku x)
szerokość----10-2x
wysokość----x
a) V=długość * szerokość *wysokość (* oznacz mnożenie)
V=(20-2x)*(10-2x)*x=200x-40x²-20x²+4x³=4x³-60x²+200x
b)x=2
V=16*6*2=192
x=4
V=12*2*4=96
c)x=5
4*5³-60*5²+200*5=500-1500+1000=0 taki prostopadłościan nie istnieje
25 4 25