Przetłumacz na jeżyk polski ale dobrze:)

1. My job can be hard work.I don't get much money and i work logn hours. I can be on my feet for eight hours every day and i might prepare food for more than a hundred people in one night. But i still enjoy my work because it can be exciting and i love making new dishes.


2.I don't always get work so sometimes i have to do have to do other things. I was a waiter for a long time and I've also driven a taxi. At the moment, luckily, I've got a part in childeren's theatre. It's a really good play and I'm loving it.

3

Odpowiedzi

2009-11-16T19:30:44+01:00
1.Moja praca może być twardym work.I nie mieć dużo pieniędzy i i praca logn godziny. Mogę być na swoich stopach przez osiem godzin codziennie i i może przygotowywać jedzenie do więcej niż stu ludzi za jedną noc. Ale i wciąż lubić moją pracę ponieważ to może być pasjonujące i i uwielbiać robienie nowych potraw.
2.Zawsze nie dostaję pracy tak czasami i mieć do roboty musieć robić inne rzeczy. Byłem kelnerem od dłuższego czasu i również zawiozłem taksówkę. W tej chwili, na szczęście, wniosłem część childeren's teatr. To jest naprawdę dobra gra i jest kochaniem tego.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T19:31:48+01:00
1. Moja praca potrafi być ciężka. Nie dostaję wiele pieniędzy i pracuję przez wiele godzin. Potrafię być na nogach przez 8 godzin codzień i mogę przygotowywać jedzenie dla więcej niż 100 ludzi w jedną noc. Ale ciągle cieszę się z mojej pracy poniewać czasami bywa ekscytująca i kocham robić nowe potrawy.

2. Nie zawsze pracuję więc czasami muszę robić inne rzeczy. Byłam kelnerką przez długi czas i także jeździłam taksówką. W tym momencie, naszczęście mam rolę w dziecięcym teatrze. To napradę dobra sztuka i cieszę się że ją mam.
2009-11-16T19:50:14+01:00
1. Moja praca może być twardą pracą.Nie dostaję wielu pieniędzy i pracuję logn godziny. Mogę być na moich stopach przez osiem godzin każdy dzień i mógłbym przygotować jedzenie dla więcej niż stu ludzi w jednej nocy. Ale nadal lubię moją pracę, ponieważ to może być ekscytujące i kocham robić nowe dania.


2.Zawsze nie dostaję pracy tak czasami muszę musieć zrobić inne rzeczy. Byłem kelnerem przez długi czas i również prowadziłem taksówkę. W tej chwili na szczęście, mam część w teatrze childeren. To jest naprawdę dobra gra i kocham to.