Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-18T15:01:34+01:00
Autonomiczny układ nerwowy (łac. systema nervosum autonomicum) – część układu nerwowego, którego nerwy unerwiają narządy wewnętrzne. Wyodrębniony ze względu na pełnione przez siebie funkcje i budowę. W przeciwieństwie do somatycznego układu nerwowego, działanie układu autonomicznego powoduje reakcje niezależne od naszej woli, czyli np. wydzielanie soku żołądkowego, ruchy perystaltyczne jelit itd. Układ autonomiczny dzieli się na układ współczulny, inaczej sympatyczny (pobudzający) i przywspółczulny, inaczej parasympatyczny (hamujący). Wszystkie narządy wewnętrzne są unerwione jednocześnie przez oba te układy - ich działanie jest względem siebie antagonistyczne. W sytuacjach stresowych działanie układu współczulnego przeważa nad działaniem układu przywspółczulnego. Część sympatyczna i parasympatyczna wzajemnie uzupełniają się w działaniu.Autonomiczny układ nerwowy składa się z:

* zespołu ośrodków nerwowych,
* dróg nerwowych odśrodkowych,
* dróg nerwowych dośrodkowych.


Wyróżnia się następujące różnice w stosunku do somatycznego układu nerwowego:

* nierównomierne rozmieszczenie ośrodków w OUN,
* występowanie włókien nerwowych przed- i zazwojowych,
* odmienna budowa,
* względnie wolne przewodzenie impulsów nerwowych – 0,5 m/s,
* wydzielanie w synapsach eferentnych nie tylko acetylocholiny, ale również noradrenaliny,
* efektory, którymi są: mięśnie gładkie, mięsień sercowy i gruczoły.