Odpowiedzi

2009-11-16T19:40:39+01:00
Trzeba skorzystać z własności trójkąta o kątach 45' 45' i 90'.
Więc tak:
h=6cm
a=6cm

Wzór: (a+b)*h/2
oddzielamy z trapezu prostokąt i zostaja nam trójkąt o kątach podanuch wyżej, jego boki wynoszą a=6cm, a=6cm, a pier.z 2= 6pier.z 2
więc jeśli a-6cm a krótsza podstawa równa się 6cm wychodzi nam, że dłuższa podstawa wynosi 12cm.
Pole=6+12*6/2=108/2=54cm
2009-11-16T19:50:20+01:00
Narysuj trapez prostokątny, przez h oznacz lewy bok, przez b górną(krótszą )podstawę, przez a oznacz dolną podstawę trapezu. Od prawego końca górnej wysokości poprowadź w kierunku dolnej podstawy przerywaną linię, dzięki której utworzy się trójkąt prostokątny o kąta ch 90⁰, 45⁰ i 45⁰. Z właściwości trójkątów o kąta ch 90⁰, 45⁰ i 45⁰ wiemy że dwie przyprostokątne są tej samej długości , a przeciwprostokątna =a√2
Odcięty przez naszą przerywaną linię odcinek na dolnej podstawie ma wiec długość h.

h=b=6 cm
a=b+h=6+6=12 cm
P=½(a+b)h
P=½(6+12)6=54