Odpowiedzi

2009-11-16T20:30:22+01:00
Miejsce zerowe to argument ( czyli liczba, którą podstawiamy za x) dla którego wartość funkcji wynosi 0.
a)f(x)=-3x-1 0,1/3,-1/3
f(0)=-3*0-1=0-1=-1 (wartość funkcji wyniosła -1, więc 0 nie jest miejscem zerowym)
f(1/3)=-3*1/3-1=-1-1=-1 , 1/3 nie jest miejscem zerowym
f(-1/3)=-3*(-1/3)-1-1-1=0 , -1/3 jest miejscem zerowym

b)f(x)=-x²+4 -4,2,-2
f(-4)=-(-4)²+4=-16+4=-12 , -4 nie jest miejscem zerowym
f(2)=-(2)²+4=-4+4=0, 2 jest miejscem zerowym
f(-2)=-(-2)²+4=-4+4=0, -2 jest miejscem zerowym

c)f(x)=x³-1 0,1,-1
f(0)=0³-1=-1, 0 nie jest miejscem zerowym
f(1)=1³-1=0, 1 jest miejscem zerowym
f(-1)=(-1)³-1=-1-1=-2, -1 nie jest miejscem zerowym
61 4 61