Odpowiedzi

2009-11-16T20:06:42+01:00
R₁ - oporność rezystora = 1 kΏ = 1000Ώ
R₂ - oporność termistora = 20kΏ = 20000Ώ (zimny) ,100Ώ (ciepły)
Rz - oporność zastępcza układu przy zimnym termistorze = 1000Ώ + 20000Ώ =
= 21000Ώ
I₁ - prąd płynący w tym obwodzie gdy termistor jest zimny = U/Rz = 12/21000
= 0,00057A
Uw₁ - napięcie wyjściowe przy zimnym termistorze = IR₁ = 0,57V

Rz₁ - oporność zastępcza przy ciepłym termistorze = 1000Ώ + 100Ώ = 1100Ώ
I₂ - prąd płynący w tym obwodzie przy ciepły rezystorze = U/Rz₁ = 12/1100 =
= 0,0109 A
Uw₂ - napięcie wyjściowe przy ciepłym termistorze = IR₁ = 10,9 V