Odpowiedzi

2009-11-16T20:21:14+01:00
2*10*10 = 200
200 : 10 = 20

Znajdują się w odległości 20m :)
8 1 8
2009-11-16T21:58:54+01:00
Q₁=q₂=2*10⁻¹⁰ C
F=10N
r=√(k*q²/F)

w próżni i powietrzu
k≈8987551787 (N*m²)/C²
wtedy
r≈6*10⁻⁶ m=0,006 mm
2009-11-16T23:29:44+01:00
Dane
q1=q2=2*10 DO -10 C
F=10N
ε=8,85*10 do -12 F/m

F=k*(q1*q2)/r
r=√(k*q1*q2/F)
ponieważ q1=q2
r=q1*√(k/F)
k=1/(4*π*ε)=1/(4*π*8,85*10 d0 -12)=9*10 do 9
r=2*10 do -10*√(9*10 do 9/10)=2*10 do -10*3*10 do 4=6*10 do -6 m
52 1 52