Utwórz korespondencję seryjną w celu pisania zaświadczeń (dowolny przykład) dla 10 osób. Pola korespondencji seryjnj to: data wydania zaświadczenia, imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, ukończona szkoła lub miejsce aktualnej nauki.
PS: Ode mnie: Dane (np. imię, nazwisko, data urodzenia - około 30 lat) mogą być wymyślone.

1

Odpowiedzi

2009-05-12T14:50:31+02:00