W NIEWIETRZONYCH POMIESZCZENIACH, W KTÓRYCH PRZEBYWAJĄ LUDZIE, WZRASTA ZAWARTOSC DWUTLENKU WĘGLA W POWIETRZU.jEŚLI ZAWARTOSC TEGO GAZU PRZEKROCZY WIĘCEJ NIŻ 0,1% OBJETOSCI POWIETRZA, PRZEBYWAJĄCY W TYM POMIESZCZENIU LUDZIE STRACA PRZYTOMNOSC, A ICH ŻYCIE BĘDZIE POWAŻNIE ZAGROŻONE.cZY ISTNIEJE TAKIE NIEBEZPIECZEŃSTWO, JEŚLI W POMIESZCZENIU O WYMIARACH 4x5m x 3m znajdzie się 0,09m3 dwutlenku węgla?odpowiedź uzasadnij, przedstawiając odpowiednie obliczenia.
a)dane
b)szukane
c)rozwiązanie-obliczanie objetości powietrza w całym pomieszczeniu
obliczanie objetosci dwutlenku węgla, która może zagrażac osobom przebywającym w tym pomieszczeniu(objętosci krytycznej)
porównanie danych liczbowych (wartosci 0,09m3 z wartoscią wynikajacą z obliczen)

1

Odpowiedzi

2009-11-16T20:01:32+01:00
Dane: Szukane:
a=4m CpCo2=?
b=5m
h=3m
vCO2=0.09m3


Rozwiązanie:
v=4mx5mx3m=60m3
Cp=0,09m3/60m3 x 100%=0,15%
0,15%>0,1%
Stężenie CO2 jest zbyt duże
2 4 2