Odpowiedzi

2009-11-16T19:53:21+01:00
W 1989r.
Symbolem upadku komunizmu jest upadek Muru Berlińskiego
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T19:54:08+01:00
Wydarzenia, jakie miały miejsce jesienią 1989 r., a nazwane „jesienią ludów”, prowadzą w efekcie do upadku komunizmu w całej Europie.

1. Sytuacja na Węgrzech

– maj 1988 r. – Janosz Kadar odchodzi ze stanowiska, jego miejsce zajmuje Karoly Grósz;

– maj 1989 r. – następuje otwarcie granicy austriacko-węgierskiej i likwidacja zasieków;

– czerwiec 1989 r. – w Budapeszcie odbywają się masowe demonstracje (na powtórnym pogrzebie zamordowanego w 1958 r. Imre Nagy);

– sierpień 1989 r. – obywatele NRD masowo uciekają z kraju przez otwartą granicę węgierską;

– październik 1989 r. – następuje zmiana nazwy państwa z Węgierskiej Republiki Ludowej na Republikę Węgier;

– kwiecień 1990 r. – wybory do parlamentu węgierskiego wygrywa Forum Demokratyczne, definitywnie kończy się okres komunizmu na Węgrzech (premierem Josef Antall, prezydentem Arpad Göencz).

2. Wydarzenia w NRD

– sierpień 1989 r. – rozpoczyna się masowy exodus obywateli NRD na Zachód, najpierw przez granicę węgiersko-austriacką, a potem również za pośrednictwem ambasad w Pradze i Warszawie;

– wrzesień 1989 r. – powstaje pierwsza organizacja opozycyjna w NRD – Nowe Forum;

– październik 1989 r. – Erich Honecker ustępuje, zostaje zastąpiony przez Egona Krenza;

– 9/10 listopada następuje otwarcie muru berlińskiego;

– marzec 1990 r. – odbywają się pierwsze i zarazem ostatnie demokratyczne wybory w NRD – Lothar de Maiziere (CDU) zostaje premierem;

– 3 października 1990 r. – następuje zjednoczenie Niemiec.
2009-11-16T20:25:17+01:00
20 lat temu .powstanie solidarnosci w polsce w gdansku .zburzenie muru berlińskiego