Układ w kerwie: data , przyczyny zawarcia postanowienia i skutki(KRÓTKO)
Wielka wojna z Zakonem: data, przyczyny (KRÓTKO)
Bitwa pod Grunwaldem: dokładna data
Sobór w konstancji:data
Unia Polsko- Węgierka :data, przyczyny zawarcia, skutki(KRÓTKO)
Upadek konstantynopola: data
Wojna trzynastoletnia:data i bitwy z nia związane( KRÓTKO)
Pokoj Toruński: data
Odkrycie Ameryki, drogi do Indi: data, wyprawy Madelana(KRÓTKO)
Wynalezienie druku:data
Wystąpienie Marcina Lutra(KRÓTKO)
Sobór prydenckiego
POJĘCIA
(jak najkrócej)
Unia personala
Sobór
Sutan
Inkorporacja
Pospolite ruszenie
asceza
humanizm
pergamin
cechy stylu gotyckiego(jak najkrócej)
karawla
astroladium
plantacja
kolonia
fresk
reformacja
dogmat
celibat
kontr reformacja
jezuici
święta inkwizycja
Indeks ksiąg zakazanych
POSTACI
(LATA W KTÓRYCH ŻYLI I WYDARZENIA HISTORYCZNE)
Paweł Włodkowic
Mikołaj Trąba
Jan Barzyński lub Bażyński
Jan długosz
Vit stwosz
Marco Polo
Krzysztof Columb
Bartłomiej Diazd
Wasko da gama
Ferdynant Magenlant
Leonardo da vinci
Michał Anioł
Rafa is Santi
Dante aligieri
Jan gutenleerk
Marcin Luter
Jan Kalwin
Król Henryk VIII
Ignacy Loyola(to wszystko tez krótko i to co najważniejsze bo to na sprawdzian:P dzięki)

2

Odpowiedzi

2009-11-16T21:01:12+01:00
Układ w krewie - w sierpniu 1385 roku Jagiełło wystawił w Krewie akt unii polsko-literwskiej. Umowa przewidywała chrzest władcy i pogańskiej części księstwa, małżeństwo z Jadwigą i objęcie tronu polskiego, wcielenie ziem księstwa do Korony Królestwa Polskiego. Jagiełło obiecał czynić starania na rzecz odzyskania ziem utraconych przez Polskę. W początku 1386 r. Jagiełło został okrzyknięty królem, przyjął chrzest i nowe imię Władysław, zaślubił Jadwigę i dokonał koronacji.

wielka wojna z zakonem - chrzest litwy uniemożliwił ekspansję na wschód pod pretekstem walki z pogaństwem. unia polsko-litewska mogła zagrozić krzyżackiemu panowaniu nad Bałtykiem. kolejną przyczyną jest wybuch powstania na żmudzi. wojna trwała od 1409 do 1411 roku.

bitwa pod grunwaldem - 15 lipca 1410 roku

sobór w konstancji - 16 listopada 1414 r.

asceza - dobrowolne wyrzeczenie się dóbr doczesnych dla osiągnięcia szczęścia wiecznego, umartwianiu ciała, medytacji, nieustannym ćwiczeniu ciała i duszy.

styl gotycki - styl charakterystyczny dla późnego średniowiecza, dynamiczny, elegancki, bogaty, monumentalny.

reformacja - ruch społeczno-religijny zapoczątkowany przez Marcina Lutra, który przyczynił się do rozbicia jedności Kościoła i powstania nowych odłamów religijnych.

humanizm - prąd epoki romantyzmu, który skupiał się na człowieku i jego sprawach.

pospollite ruszenie - było to wojsko tworzone przez ogół szlachty. szlachta miała obowiązek obrony państwa.


i to tyle wiem.3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T21:02:33+01:00
Układ w Krewie: 14 sierpnia 1385 roku.
postanowienia:
- Jagiełło i wszyscy litwini przyjmują wiarę chrześcijańską,
- wszystkie ziemie utracone przez Polskę, Jagiełło zobowiązał się odzyskać,
- wszyscy jeńcy wojenni powrócą do kraju,

wojna trzynastoletnia - 1454-1466
przyczyny:
-akt iknkorporacji Prus i Pomorza Gdańskiego do Polski,

Bitwa pod Grunwaldem: 15 lipca 1410r.
Sobór w Konstancji: 1414-1418
Upadek konstantynopola: 1453r
Pokój toruński: 1466r
Odkrycie Ameryki: 1492r.
Wynalezienie druku: ok. 1450r.
Wystąpienie Marcina Lutra: W 1517r zapoczątkował reformację.
Sobór trydencki: 1545-1563.
POJĘCIA:
Unia personalna: związek dwóch lub więcej państw posiadających wspólnego króla.
Sobór: zgromadzenie biskupów, wyższego duchowieństwa pod przewodnictwem Papieża.
Inkorporacja: wchłonienie ziem do innego państwa.
Humanizm -to ruch filozoficzny, kulturalny i moralny powstały w XV wieku we Włoszech.
pergamin-materiał pisarski sporządzony ze specjalnie wyprawianej skóry
Cechy stylu gotyckiego. smukłość, strzelistość budowli. sklepienie krzyżowo-żebrowe. witraże w oknach. rozeta. harmonia, proporcjonalność
reformacja- ruch religijny i społeczny mający na celu
wprowadzenie zmian w kościele katolickim.
kontreformacja - – nurt odnowy Kościoła katolickiego w reakcji na wystąpienie protestantyzmu.
celibat -zrezygnowanie we wchodzenie w związek małżeński.
POSTACIE:
Jan Kalwin - reformator we Francji, ustanowił nowe wyzwanie Kalwinizm.
Król Henryk VIII - reformator w Anglii, ustanowił nowe wyznanie: Anglikanizm.
Krzysztof Kolumb - odkrywca Ameryki w 1492 roku.
Leonardo da vinci - wielki mistrz odrodzenia, w dziedzinie Architektury, malarstwa, rzeźby i techniki. słynne dzieła to: Mona Lisa, Ostatnia wieczerza,
Michał Anioł - mistrz odrodzenia w dziedzinie architektury, malarstwa, rzeźby. Słynne dzieła to: dokończenie budowli bazyliki Św. Piotra w Rzymie, Pięta
Ignacy Loyola - święty Kościoła katolickiego, założyciel zakonu jezuitów.

3 3 3