Pilnie do przetłumaczenia na angielski (tylo nie z translatora). Można troche skrócić, ale żeby był zachowany sens.

Grupa poznaje nowego mutanta, który zaatakował prezydenta. Ma on dar teleportowania się. Magneto udaje się uciec z plastikowego więzienia, ale tym razem nie po to, aby przeszkodzić uczniom Xsaviera, ale po to, aby połączyć siły i przeciwstawić się Williamsowi Strykerowi, który chce przejąć władzę nad Cerebro. Rogue oswaja się z grupą, a Wolverine odkrywa skrawki swojej przeszłości.

Wzrasta napięcie w stosunkach pomiędzy mutantami a ludźmi. Do zaostrzenia konfliktu przyczynia się bezprecedensowy atak mutanta na Prezydenta Stanów Zjednoczonych. W jego wyniku Prezydent udziela specjalnych uprawnień generałowi Williamowi Strykerowi, który wypowiada wojnę mutantom; wojnę, którą przetrwać może tylko jedna rasa... zwycięzców.

Xavier, Wolverine, Storm i inni X-Meni muszą zjednoczyć siły ze swym starym wrogiem – Magneto aby zapobiec niebezpiecznej konfrontacji, która może doprowadzić do zniszczenia wszystkich.

2

Odpowiedzi

2009-11-16T19:58:24+01:00
The group is getting to know the new mutant which attacked the president. He has the gift teleportowania oneself. The magneto is coming off to escape from the plastic imprisonment, but this time not for so that disturb Xsaviera pupils, but for so that combine forces and oppose Strykerowi Williams which wants seize power above Cerebro. Rogue is being accustomed to the group, and Wolverine is discovering scraps of it past. Stretching in relationships between mutants and people is growing. For exacerbating conflict an unprecedented attack by the mutant on the President of the United States is contributing. In his result the President is granting to general William Strykerowi which is declaring war on mutants special prerogatives; war, which to survive perhaps only one race... of winners. Xavier, Wolverine, Storm and other powers must unite X-Men's with one's old enemy – Magneto in order to prevent the dangerous comparison which can take everyone to damage.

Mam nadzieję że jest good :)
2009-11-16T19:59:24+01:00
Group meets the new mutant who attacked the president. It is a gift teleportowania. Magneto manages to escape from plastic prison, but this time in order to prevent students Xsaviera, but in order to join forces and oppose Strykerowi Williams, who wants to take over Cerebro. Rogue gets used to the group, and Wolverine discovers scraps of his past.

Increasing tension in relations between mutants and humans. Contributes to the worsening conflict in an unprecedented attack on the mutant, President of the United States. As a result, the President grants special powers to Gen. William Strykerowi who mutantom declares war, a war which can survive only one race ... winners.

Xavier, Wolverine, Storm and other X-Men must unite forces with his old enemy - Magneto to prevent a dangerous confrontation that could lead to the destruction of all.