1.Czy stopień zasolenia morza Martwega wpływa na życie biologiczne tego zbiornika? Dlaczego?
2.Jakie organizmy roślinne i zwierzęce ,,lubią" morze Martwe?
3.Nie ma wody na pustyni.. Czy tak jest rzeczywiści?
4.Gdzize ze zjawiskiem parowania spotykamy się w przyrodzie?(podać przykłady a nie pisać że wszędzie)
5.Czy woda paruje w każdej temperaturze?
6.Czy temperatura wrzenia zawsze wynosi 100°C?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-17T02:11:27+01:00
1.tak, gdyż jest to skrajnie wysokie zasolenie i życie w takich wodach jest niemożliwe

2.Morze Martwe, jak sama nazwa wskazuje, jest pozbawione życia roślinnego i zwierzęcego(żyje tam jedynie kilka gatunków bakterii, którym służy słone środowisko. Archibakterie - to jedyne żywe istoty bytujące w wodzie Morza Martwego przez wiele, wiele lat. Żyją i rozwijają się w tych wodach pomimo niezwykle wysokiej koncentracji soli i minerałów, demonstrując niespotykaną odporność. Struktura komórkowa archibakterii podobna jest do budowy komórki organizmu ludzkiego.)

3.Pustynie są suchymi środowiskami, gdzie roczne sumy opadów nie przekraczają 250 mm.na pustyni jest także dopływ wody w postaci mgieł nadciągających od morza.
Wynalazkiem czasów najnowszych jest otrzymywanie wody z piasku, za pomocą "kondensatora słonecznego". Jego zasadniczą częścią jest cienka folia z przeźroczystego, hydrofobowego plastyku wielkości mniej więcej półtora metra kwadratowego. Folią przykrywamy dół w ziemi o średnicy około l metra i takiej samej głębokości. Krawędzie folii przysypujemy piaskiem, ziemią wydobytą z dołu. Środek obciążamy niedużym kamykiem, grudką ziemi, aby nadać jej kształt odwróconego stożka. Promienie słońca przenikając przez folię, powodują parowanie wody z gruntu. Woda skrapla się na wewnętrznej powierzchni folii i kapie do podstawionego naczynia. W ciągu doby można w ten sposób uzyskać do 1,5 litra wody

4.parowanie wód. najczęściej oceanów

5. Ciecze mogą przechodzić w stan gazowy również w temperaturach poniżej ich punktów wrzenia. Parowanie cieczy poniżej punktu wrzenia nazywane jest ewaporacja. Może ona zachodzić w każdej temperaturze kiedy powierzchnia cieczy jest wyeksponowana w nieograniczonej przestrzeni.

6.W normalnym środowisku temp. wrzenia wynosi 100°C, jednak im wyższe ciśnienie tym wyższa temp. w której dana substancja zacznie wrzeć