Zadanie 1.
Uzupełnij zdania :

*65%to liczba .........
*25% liczby 420 to........
*1% obiętości 1,5 litra to .......... litra
*2,3 to ..........%
* siedem dwunastych to ......... %
*10% liczby ........wynosi 35
*150% liczby ........ wynosi 30
*jakim % liczby 400 jest liczba 320? ..........%
*Cena o 40% niższa os 80 zł to ......... zł
*Liczbą,której 10% jest równe 24 jest liczba........

3

Odpowiedzi

2009-11-16T19:59:54+01:00
2009-11-16T20:01:15+01:00
*0,65
*105
*0,015
*230%
*0,58%
*350
*80
*48
*240
4 3 4
2009-11-16T20:01:48+01:00
* 0,65
* 0,25 * 420= 105
*
* 230 %
* 58 %
* 350
* 20
* 80 %
* 48 zł
* 240
2 5 2