1.Napisz wzory sumaryczne wodorotlenku ołowiu(2)i wodorotlenku magnezu.Wyjaśnij ,czy związki te można otrzymać w reakcji metalu z wodą.

2.Uszereguj-według wzrastającej aktywności-metale,których symbole wymieniono poniżej.Odpowiedź uzasadnij.

Be Ca Mg Ba Sr


1

Odpowiedzi

2009-11-16T20:18:06+01:00
Zad 1
wodorotlenek ołowiu (II) - Pb(OH)₂
wodorotlenek magnezu (II) - Mg(OH)₂

W reakcji metalu z wodą można otrzymać tylko wodorotlenek magnezu. Wodorotlenek ołowiu nie, gdyż ołów nie rozpuszcza się w wodzie.

Mg + H₂O -> Mg(OH)₂
Pb + H₂O -> reakcja nie zachodzi

Zad 2
Be, Mg, Ca, Sr, Ba

Wiesz, nie wiem dlaczego tak jest i powiem szczerze, że zaciekawiło mnie to i jutro się o to spytam w szkole ;)
Wiem, że aktywność metali wzrasta, gdy jest coraz większy numer okresu, ale dlaczego...
18 4 18