Błagam, czy ktos potrafi rozwiazac któreś z\ tych zadań potrzebne jak najszybciej
RUCH HARMONICZNY

1.Wahadło matematyczne ma okres drgań 2s.Jaki byłby okres drgań tego ciężarku na Księżycu?
2.Na tej samej sprężynie zawieszono najpierw ciało o masie m1, a późźniej po zdjęciu masy m1 ciało o masie m2=9m1.Jaki jest stosunek okresów drgań tych wahadeł.
3.Wychylenie z położenia równowagi zmniejszyło się z 6cm do 2cm.Jak zmniejszyła się siła?
4.Jak zmieni się częstotliwośc wahadła matematycznego , jeżeli jego długośc zwiększymy czterokrotnie?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T20:19:57+01:00
1.
T=2s
T=2Π*pierwiastek z l/g
l=T²g/4Π²=4*10/4*9,85=1,01 m
g na ksiezycu wynosi 1,622 m/s²
T=2Π*√1,01/1,622=4,95 s
2.
T₁=2Π√m₁/k
T₂=2Π√m₂/k
T₁/T₂=2Π√m₁/k:2Π√9m₁/k=√m₁/k:√9m₁/k=1/3
3.
T₁=2Π*√l/g
T₂=2Π*√4l/g
T₁/T₂=1/2
f=1/T
1/T₁:1/T₂=1/2
f₁/f₂=2
wzrośnie 2 krotnie