Odpowiedz na pytania:
a)Jaką bryłę nazywamy ostrosłupem?
b)Jaki ostrosłup nazywamy ostrosłupem prawidłowym?
c)Jaką bryłę nazywamy czworościanem foremnym?
d)Ile ścian,wierzchołków i krawędzi ma czworościan foremny?
e)Jakimi trójkątami są ściany boczne ostrosłupa prawidłowego czworokątnego,którego jedna krawędź boczna jest wysokością ostrosłupa?

Zadanie ma być zrobione do dnia 17,11,09r do godziny 18!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T20:26:15+01:00
A) Ostrosłupem nazywamy figurę, która ma podstawę jako wielokąt i wszystkie ściany w kształcie trójkąta, które zbiegają się w jednym punkcie zwanym wierzchołkiem.
b) Ostrosłup prawidłowy to taki, który ma w podstawie wielokąt foremny.
c) Czworościan foremny to figura, której wszystkie ściany są przystającymi trójkątami.
d) Czworościan foremny ma:
- 4 wierzchołki
- 4 ściany
- 6 krawędzi
e) Ściany są trójkątami różnobocznymi.
3 5 3