Nie odmawiaj i odmień podane czasowniki według podanych wskazówek :

Rozumieć - czas teraźniejszy , tryb oznajmujący
l.poj l.mm
1.os 1.os
2.os 2.os
3.os 3.os

Żądać - tryb przypuszczający , rodzaj męski / męskoosobowy
l.poj l.mm
1.os 1.os
2.os 2.os
3.os 3.os

Pomyśleć - tryb rozkazujący
l.poj l.mm
1.os 1.os
2.os 2.os
3.os 3.os

pOMÓŻCIE mii .

3

Odpowiedzi

2009-11-16T20:11:50+01:00
Os.1 Rozumiem - Rozumiemy
os. 2 Rozumiesz - Rozumiecie
os. 3 Rozumie - Rozumieją

os. 1 Żądałbym - Żądalibyśmy
os. 2 Żądałbyś - Żądalibyście
os. 3 Żądałby - Żądaliby

os. 1 brak - Pomyślmy
os. 2 Pomyśl - Pomyślcie
os. 3 Niech pomyśli - Niech pomyślą
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-16T20:26:16+01:00
Rozumieć - czas teraźniejszy, tryb oznajmujący
l. poj.
1. os rozumiem
2. os rozumiesz
3. os rozumie

l. mn.
1. os rozumiemy
2. os rozumiecie
3. os rozumieją

Żądać - tryb przypuszczający, rodzaj męski / męskoosobowy
l. poj.
1. os żądałbym
2. os żądałbyś
3. os żądałby

l. mn.
1. os żądalibyśmy
2. os żądalibyście
3. os żądaliby

Pomyśleć - tryb rozkazujący
l. poj.
1. os ---
2. os pomyśl
3. os pomyśli

l. mn.
1. os pomyślimy
2. os pomyślcie
3. os pomyślą
2 4 2
2009-11-16T20:54:45+01:00
L.poj
1rozumiem
2rozumiesz
3rozumie
l.mn
1rozumiemy
2rozumiecie
3rozumieją

l.poj
1żądałbym
2żądałbyś
3żądałby
l.mn
1żądalibyśmy
2żądalibyście
3żądaliby

l.poj
2myśl
3niech myśli
l.mn
2myślcie
3niech myślą
1 1 1