Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-16T20:38:01+01:00
R= 11Ω
U= 220V W=?

I= U/R
I= 220V/11Ω= 20A

P= U*I
P= 220V*20A= 4400W= 4.4kW

W= P*t
W= 4.4* 1h= 4.4 kWh
2009-11-16T20:39:48+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
R - oporność spirali = 11Ώ
U - napięcie obwodu = 220 V
t - czas przepływu prądu = 1h = 3600s
I - prąd w obwodzie = U/R = 220/11 = 20A
W - praca prądu elektrycznego = UIt = 220 razy 20 razy 3600 = 15840000J
1Wh = 3600J
15840000/3600 = 4400Wh = 4,4 kWh
2009-11-16T22:10:00+01:00
Dane:
R=11Ω
U=220V
t=1h=3600s
W=?
W=U*I*t z prawa Ohma I=U/R Podstawiam W=U²*t/R
W=220²*3600/11=15840000J=15,84MJ