1) Ile wierzchołków ma wielokąt,jeśli z jednego wierzchołka można poprowadzić 11 przekątnych?

2)Suma miar czterech kątów pewnego pięciokąta
jest równa 400 stopni.Jaką miarę ma piąty kąt?

3)Oblicz jaką miarę ma kąt 13-kąta foremnego.

3

Odpowiedzi

2009-11-16T20:22:12+01:00
1) wielokąt ma 11
2)piąty kąt ma 100 stopni
3)100x100
2009-11-16T20:34:14+01:00
2009-11-16T22:35:52+01:00
1) wielokąt ma 11 wierzchołków
2)piąty kąt ma miare 100 stopni
3)100x100