Choode one person who is / was a hero in your country. write notes on this person. check your facts and add more info. use your notes. write biography. start with his / her early life and background. give special attention to his / her most impatient actions. say why you think this person is/ was a hero

żeby nie było ze zbyt trudnym słownictwem ;] tak na drugo gimazjaliste ... na ok 120-150 słów
z gróy dzięki

1

Odpowiedzi

2009-11-17T18:09:28+01:00
Chodze jedną osobę, która jest / był bohaterem w swoim kraju. pisać notatki na temat tej osoby. sprawdzenie faktów i dodać więcej informacji. korzystać z notatek. napisać życiorys. rozpoczyna się jego młodość i tła. zwrócenia szczególnej uwagi na jego najbardziej niecierpliwi działań. powiedzieć, dlaczego uważasz, że ta osoba jest / była bohaterem
1 5 1