Odpowiedzi

2009-05-10T14:05:15+02:00
A)4x > 5(x+1)
4x>5x+5
4x-5x>5
-x>5 /(-1)
x<-5
b)2(x-1) < 3(x+1)-x
2x-2<3x+3-x
2x+x-3x<3+2
0x<5 nierówność sprzeczna
c)3(x+2)-2(3-x) ≥ 8
3x+6-6+2x≥8
3x+2x≥8-6+6
5x≥8 /5
x≥1,6
d)2(3x-5)+10 > 3(2x-1)
6x-10+10>6x-3
6x-6x>-3-10+10
0x>-3 nierownosc sprzeczna
e)5(2x+3) ≤ 2(x+6)+15
10x+15≤2x+12+15
10x-2x≤12+15-15
8x≤12 /8
x≤1,5
f)10(x-2)-3(x+2) ≥ 7x-20
10x-20-3x-6≥7x-20
10x-3x-7x≥-20+20+6
0x≥6 nr.sprzeczna
g)7(x-1)-3(2x+3) ≤ 2(x+2)-22
7x-7-6x-9≤2x+4-22
7x-6x-2x≤4-22+7+9
-x≤-2 /(-1)
x≥2
h)x(x+7)+14 ≥ x²+7(x+2)
x²+7x+14≥x²+7x+14
x²-x²+7x-7x≥14-14
0x≥0 sprzeczne
i)12(x-0,5) > 6(2x+1)+5
12x-6>12x+6+5
12x-12x>6+5+5
0x>16 sprzeczne
j)18(x+1)-10(0,5x+2) > -5x-2
18x+18-5x-20>-5x-2
18x-5x+5x>-2-18+20
18x>0 /18
x>0
2009-05-10T14:17:52+02:00
A)
4x > 5x+5
-x > 5
x< -5

b)
2x-2 < 3x+3- x
-2<3 ( zawsze jest prawdziwy , to się chyba układ nieoznaczony czy jakoś tak nazywało)

c)3(x+2)-2(3-x) ≥ 8
3x+6-6+2x≥8
5x ≥ 8
x ≥ 8/5

d)2(3x-5)+10 > 3(2x-1)
6x- 10 +10 > 6x -3
0 >-3

e)5(2x+3) ≤ 2(x+6)+15
10x+15 ≤ 2x +12 +15
8x ≤ 12
x ≤ 1,5

f)10(x-2)-3(x+2) ≥ 7x-20
10x-20 -3x +6 ≥7x -20
0 ≥ -6

g)7(x-1)-3(2x+3) ≤ 2(x+2)-22
7x-7 -6x- 9 ≤ 2x +4 -22
-x ≤ -2
2 ≤ x

h)x(x+7)+14 ≥ x²+7(x+2)
x² +7x+14 ≥ x² +7x +14
0 ≥ 0

i)12(x-0,5) > 6(2x+1)+5
12x -6 > 12x +6+5
0>17 układ sprzeczny

j)18(x+1)-10(0,5x+2) > -5x-2
18x +18 -5x -20 > - 5x -2
18x >0
x>0