Napisz nazwy produktów reakcji:

metal grupy I lub II + woda ------> .........
tlenek metalu grupy I lub II + woda -------> ................
chlorek metalu + wodorotlenek metalu grupy I lub II ------>........

Napisz równania reakcji otrzymywania podanych wodorotlenków:
wodorotlenek litu, wodorotlenek baru, wodorotlenek glinu

1

Odpowiedzi

2009-11-16T23:52:22+01:00
Metal grupy I lub II + woda ------> .........wodorotlenek + wodór
tlenek metalu grupy I lub II + woda -------> ................wodorotlenek
chlorek metalu + wodorotlenek metalu grupy I lub II ------>........wodorotlenek metalu + chlorek metau grupy I lub II

Napisz równania reakcji otrzymywania podanych wodorotlenków:
wodorotlenek litu
Li₂O + H₂O --> 2LiOH
wodorotlenek baru
BaO + H₂O --> Ba(OH)₂
wodorotlenek glinu
AlCl₃ + 3KOH --> Al(OH)₃ + 3KCl
10 3 10