Przetłumacz na język angielski ale dobrze:)

You have to be fit to do this job. You have to carry heavy equipment and sometimes people, of course. When there isn't an emergency, we spend our time training. It's hard work, but i took this job because i wanted to save lives. What could be better?

Przetłumacz także te słówka :
A waiter, A shop assistant, A lorry driver, An actor, A chef, A firefighter

3

Odpowiedzi

2009-11-16T20:25:23+01:00
Musisz być zdolny do wykonywania pracy. Masz do dźwigania sprzętu i czasami ludzie, oczywiście. Gdy nie jest to nagły wypadek, spędzamy czas naszych szkoleń. To ciężka praca, ale ja wziąłem tę pracę, bo chciał ratować życie. Co mogłoby być lepsze?
2009-11-16T20:25:41+01:00
Musisz być zdolny do wykonywania pracy. Masz do dźwigania sprzętu i czasami ludzie, oczywiście. Gdy nie jest to nagły wypadek, spędzamy czas naszych szkoleń. To ciężka praca, ale ja wziąłem tę pracę, bo chciał ratować życie. Co mogłoby być lepsze?
Kelner, sprzedawca, kierowca ciężarówki, aktor, kucharz, strażak
2009-11-16T20:28:27+01:00
Musisz być w dobrej formie do tej pracy. Musisz nosić ciężki sprzęt i czasami ludzi, oczywiście. Kiedy nie ma nagłego wypadku, my poświęcamy dużo czasu treningowi. To ciężka praca, ale wziąłem tę pracę, ponieważ chcę chronić życia. Co może być lepszego?

waiter - kelner
shop assistant - sprzedawca w sklepie
lorry driver - kierowca ciężarówki
actor - aktor
chef - kucharz (szef kuchni)
firefighter - strażak